100 napos hitelfelvétel

Itt most csak simán beillesztem a panaszlevelünket amit írtunk a hitelkérelmünk után. Tanuljatok belőle…

„Tisztelt XYZBank!

Panaszunkkal szeretnénk élni hitelkérelmi ügyünkkel kapcsolatban.

Sajnálatos módon egy egyszerűnek tűnő hitelkérelem szinte minden részében problémába ütköztünk, és a beigért 5 hetes folyamatot sikerült elhúzni 3 hónapra. Az alábbiakban részleteiben is leírom mi és hol akadt meg.

Hitelfelvételünk története ez év március 8-án kezdődött, amikor is már a földhivatal által érkeztetett adás-vételi szerződéssel a bankfiókba megérkeztünk. Itt a kolléga készségesen tájékoztatott minket a lépésekről, és a hitelkérelemi dokumentumot ki is töltöttük. Hitelkérelmünk során egy másik ingatlant vontunk be fedezetnek, melynek az értékbecslését meg is rendeletük.

Másnap értesítettek minket, hogy nem jó nyomtatványt töltöttünk ki és szükség lesz újabb aláírásokra. Kollégájuk emailben el is küldte az új papírokat, ami szinte minden pontjában hibásan került kitöltésre. Nem sikerült az adatokat a másik kitöltött nyomtatványból helyesen átmásolni, nevet, címet is sikerült elrontani. A nyomtatványt kijavítva és aláírva másodszor is beadtuk a banknak.

Március 13 –án értesítettek minket, hogy a fedezetnek bevont ingatlan tulajdonlapjában probléma van, mert nem szerepelünk rajta, mint tulajdonos. Ezt elég gyorsan (1nap) alatt tisztáztuk. Mint kiderült sok-sok évvel ezelőtt volt egy házszám-csere, amit a földhivatal nem frissített.

Március 17-én érdeklődtem, hogy van e valami hiánypótlásra még szükség? Közben megérkezett a munkáltatói igazolás is melyet eljuttatunk azonnal. Ekkor jártunk kb. 2 hétnél a folyamatban.

Március 24.-re sikerült megrendelni az értékbecslést. Ami rendben ment és még aznap elutaltam az értékbecslőnek az összeget. Ezen a napon még két összeg került levonásra a számlámról, amit nem igazán értek, hogy miért, mivel azt mondták a tulajdoni lap letöltése ingyenes:

 

 • TULAJDONI LAP ÉS TÉRKÉP (március 24): 5.000 HUF
 • TULAJDONI LAP (március 22): 1.500 HUF

 

Innentől kezdve kb. 1 hónap csönd nem történt semmi, majd kaptunk egy újabb üzenetet, hogy vajon mi történt ezideáig azt sajnos nem tudom, de Önök ezt biztos kiderítik:

 • „A fedezeti ingatlanon Csizmadia Istvánnénak Özvegyi joga van bejegyezve.
 • Amennyiben a fedezetül felajánlott ingatlanon özvegyi jog van bejegyezve, a hitel a következő feltételek valamelyikének teljesülése esetén folyósítható:
 • a)   A folyósítást megelőzően a haszonélvezeti jog jogosultja lemond haszonélvezeti jogáról, és ez a jog a folyósítás előtt a tulajdoni lapról határozattal törlésre kerül
 • b)    A bejegyzett haszonélvezeti jog ugyan nem kerül határozattal törlésre, a kölcsönösszeg akkor folyósítható, ha a haszonélvezeti jog jogosultja, a kölcsönügyletbe további adóstársként, vagy készfizető kezesként bevonásra kerül, valamint a zálogszerződést is alá kell írnia ilyen minőségben (haszonélvezeti jog ill. Özvegyi jog jogosultjaként). (Az 1994. Évi LIII. Tv. 137. § (2). Bekezdés szerint, végrehajtás esetén nem marad fenn a haszonélvezeti jog, amennyiben a haszonélvezeti jogosult, a jelzáloggal biztosított követelés megfizetéséért kötelezettséget vállal, a kölcsönszerződést, annak megkötésekor adóstársként, vagy készfizető kezesként írta alá.) Lásd további (korábban technikai) adóstárs és kezes. A haszonélvező házastársa ez esetben nem írja alá a zálogszerződést, kivéve, ha a haszonélvező házastársa egyúttal zálogkötelezett is, és/ vagy a haszonélvező házastársa további haszonélvezeti jog jogosultja.

 

 • Amennyiben töröltetik az özvegyi jogot (a, verzió) akkor nem kell javítani az igénylőlapot.
 • Abban az esetben viszont, ha Csizmadia Istvánné adóstársként kerül majd bevonásra (b, verzió), akkor az igénylőlap további oldalai is töltendők és Csizmadia Istvánné részéről aláírandók (9. És 10. Oldalak).
 • Prezenszki Beáta az igénylőlapon nem jelölte, hogy bármi hiteltartozása lenne. A KHR szerint egy jelzáloghitele van. Ezt melyik banknál vette fel?
 • Prezenszki Beáta a fedezeti ingatlanban nem tulajdonos ezért a részéről a csatolt (Pótlás 2.) igénylőlap töltendő és aláírandó (kérlek a tanuk ugyan azok legyenek , akik voltak korábban is).

 

Itt szeretném megkérdezni, ez miért másfél hónappal a kérelem beadása után, illetve a szerződésünk szerinti első részletfizetésének a határideje előtt 3 héttel derült ki? Személyes megbeszélésünk során, kérdésünkre a kolléga annyit válaszolt, hogy: “ezt benézte”. Eddig mi történt? Ráadásul szembesültünk vele, hogy az összes dokumentum még ott volt a kollégájuk asztalán, ami teljes mértékben felháborító. Mi abban a tudatban voltunk, hogy ezeket a hiánypótlásokat már a bíráló kéri be.

Miután távoztunk a bankfiókból annyi ígéretet kaptunk, hogy innentől kezdve minden levélen rajta leszünk másolatban, hogy tudjuk hol áll az ügy. Sajnos ez nem így történt. Talán 1 maximum 2 levélre kerültünk rá, majd utána folyamatosan kellett érdeklődjünk ügyünk menetéről.

Tovább lépve az első indulaton, azonnali lépéseket tettünk, hogy mihamarabb megoldjuk a problémát. Első körben Csizmadia Istvánné (édesanyám) adóstársként való bevonása tűnt a legegyszerűbbnek. Kollégájuk itt is „benézte,” hogy édesanyám már 75 éves, így ő már nem hitelfelvétel képes. Tehát ez a lehetőség kilőve. Kérdezem én, miért nem néznek utána annak az információnak, amit lehetőségként felkínálnak az ügyfeleik részére? Itt is elveszítettünk pár napot.

Marad az özvegyijog törlése, melyet ügyvéd által ellenjegyzett lemondó nyilatkozattal lehet csak megtenni. Újabb plusz költségek:

 • Ügyvédi díj: 30 000 HUF
 • Sürgősség kérése a földhivatalban: 10 000 HUF

Április 24-én kaptuk meg tehát az előző üzenetet. Mi május 2.-ával küldtük el a földhivatal által érkezettet törlési kérelmet. Tehát mi 1 hét alatt megoldottuk a problémát, bár a megoldáshoz segítséget nem kaptunk. Önállóan kellett rájönnünk, hogy a törlés az egyetlen megoldás, ami újabb 1-2 nap volt: ügyvédhez elmenni, érkeztetni és még egy ünnepnap is benne volt. Mi úgy gondolom mindent megtettünk, hogy beleférjünk a május 15.-ei határidőbe.

Másnap újabb hiánypótlási kéréseket kaptunk (május 3):

 • KHR nem hozza, hogy adóstárs jelzáloghitele melyik banknál van, erre szükség lenne.
 • Az adásvételi szerződést módosítani szükséges a következő pontokban: A vételár eladók közötti megoszlása.
 • Határozattal törölni kell az eladó jogán fennálló tehernél a K&H Bank Zrt. vételi jogát (széljegyes törlés már jó lenne).
 • Adós április havi munkabérével nem tudunk számolni, mert a fszla nem lezárt hónapról szól. Kérem beküldeni a teljes januári fszla-t vagy a lezárt havi áprilist.

Sokszor hangsúlyoztam már telefonon is és szóban is banknál lévő kollégáknál, hogy nincsen semmi probléma a hiánypótlásokkal, megértjük. Azt viszont nem tudom megérteni, hogy ez miért a beadás után 2 hónappal később derül ki?

De semmi gond lépjünk ezen is túl. 1. Pont megválaszolva. 2. Pont egyeztetése megkezdődött. 3. Pont megkértük az eladót, hogy intézzék. 4. Pont aznap elküldve.

Ügyvédünkkel egyeztetve elküldtük a szerződés módosítási tervet. Itt szeretném továbbítani ügyvédünk tanácsát, hogy a kötelező szerződés formai és tartalmi követelményeket talán célszerű lenne módosítani az Önök részéről, hiszen ez a feltétel sajnos nem szerepelt közötte így lehet elkerülhettük volna ezt a lépést is. Továbbá megkérdeztük, hogy módosítsunk-e határidőn, mivel úgy láttuk, hogy a 15.-e nem lesz tartható. A szerződés tervezet rendben volt, viszont a határidővel kapcsolatban a mai napig nem kaptunk választ. Mivel láttuk, hogy milyen tempóban haladnak a dolgok mi ezt önhatalmúlag módosítottuk. Köszönet az eladónak, hogy ilyen türelmesek voltak.

Május 4-én alá is írtuk a módosítást, melyet a hétvége utáni napon a földhivatalban érkeztettünk, és május 9-én el is juttattunk a fiókba.

Költségek:

 • Szerződés módosítási díj: 30 000 HUF

A vételi jog törlési nyilatkozat május 10.- én szintén el lett küldve.

Május 16. újabb hiánypótlás kérés (már a sokadik):

 1. A K&H által kiállított igazolás nem tartalmazza az ingatlan adatait (cím, Hrsz, bejegyzett összeg) amelyre a jelzálogjog bejegyzés történt. Ebben a formában az azonosítást nem tudja elvégezni, így ennek megoldásaként szeretne kérni egy új friss igazolást.  Tamással személyesen egyeztettem erről, a kiadott igazolást kiadtuk, hogy a K&H Bank javítani tudja a hiányosságot!

 

 1. A döntnök a végleges döntéshez szeretne kapni Zoltántól és Beátától is 1-1 friss munkáltatói igazolást, amely alapján a folyószámlára érkezett jövedelmet szeretné ellenőrizni. (megbeszélésünk alapján a honlapról letölthető)

 

 1. Kölcsönkérelmi nyomtatvány hiányosságainak pótlása a csatolt nyilatkozat aláírásával. (nyilatkozat módosítás elfogadásáról)

 

 1. Kamat kötbér nyilatkozat (a lejárt 05.15.-ei határidő miatt) – ez folyósítási feltétel lesz, de szeretnék előre dolgozni. (csatolva) – egyelőre nem várom vissza, szerződéskötés után a dátumot megbeszéljük, ha már látjuk a foly. feltételeket.

Itt már nem tudok tényleg mit mondani. A sírás, és a nevetés váltakozva tört elő belőlem. Lépjünk is túl rajta. Legyen annyi elég, hogy néhány nap alatt ezeket is megoldottuk. (Május 18-ra). Annyit még megjegyeznék, hogy a 4.-es pont nem állja meg a helyét, mivel a határidőt módosítottuk, de úgy tűnik a módosított szerződést nem sikerült megnézniük.

Május 11., és 31.-én újabb tulajdonilap lekérési díját számoltak fel nekünk. Miért is?

 • TULAJDONI LAP (május 11): 1.500 HUF
 • TULAJDONI LAP (május 31): 1.500 HUF

 

Május 22: ismét a döntéshozóé volt a főszerep és csupán néhány napunk volt, hogy a második (módosított) határidőre megtörténjen az utalás, mivel a törvény szerint a szerződés elküldésétől számított 3 nap elteltével lehet szerződést kötni, majd utána jön a folyósítás.

Május 26 lett a szerződés aláírásának a napja, és végül május 31.-én (a szerződés szerinti utolsó napon) a hitel folyósításra került.

Innen már majdnem minden simán ment, de csak majdnem. Június 16-án újra érdeklődni kellett, hogy mikor kerül utalásra az utolsó részlet az eladónak. Ahol egy újabb papírt kértek, de ezt már nem is pontosan tudom mi, mivel ez végül megoldódott, és még aznap az utolsó részlet is elutalásra került.

Így lett pontosan 100 nap a hitelkérelmünk története. Kicsit soknak gondolom.

 

Úgy gondolom egy ekkora pénzintézetnél, nem kellene, hogy a hitelkérelmi folyamat ilyen sokáig tartson. A sok utólagos hiánypótlás elkerülhető lett volna, nem beszélve a felesleges extra költségekről, idegeskedésről és kapkodásról.

 

Remélem panaszunk jobb kezekbe kerül, mint hitelkérelmünk, és reméljük, hogy a sok extra nem várt költség, illetve a nem megfelelő ügyfélkezelés kompenzálása megfelelő mértékű elbírálást nyer. Várom mielőbbi válaszukat.”